Aktualitetet

Kuvendi zgjedhor i APK-së në Hotelin Gorenje me datë 20.10.2019 Prishtinë.