Bordi APK 2011-2015

Bordi i Asociacionit të Psikiatërve të Kosovës (2011-2015)

Bordi i APK-së përbëhet nga nëntë persona dhe udhëhiqet nga kryetari i APK-së. Anëtarët e bordit janë përfaqësues nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Raporti Financiar 2011-2015

Kryetari i APK-së është: Dr. Jusuf Ulaj

Sekretar APK-së është:Dr.Shpend S. Haxhibeqiri 

Arkëtare:Dr. Samire Braina

Anëtarët të tjerë:

Dr.Mr Valdete Alidema-Serreqi

Dr.Sarije Doko

Dr.Bahri Goga

Dr.Shkëlzen Kardriu

Dr.Nysret Pepaj

Dr.Naim Fanaj

Dr.Gani Shabani