Bordi APK 2015-2019

Bordi i APK-së përbëhet nga nëntë persona dhe udhëhiqet nga kryetari i APK-së. anëtarët e bordit janë përfaqësues nga të gjitha regjionet dhe Institucionet të shëndetit mendor të Kosovës.

Raporti Financiar

Kryetare dr.mr.Shukrije Statovci

Sekretari Gjeneral dr.Shpend Haxhibeqiri

Arkatari dr.Mustafe Kurmehaj

Anetaret tjere:

Prof.assoc.Afrim Blyta,

Dr.Shaban Mecinaj,

Dr.Sami Rexhepi,

Dr.Qemajl Dana,

Dr.Shkelzen Kadriu ,

Dr.Ismet Bardhoshi