Bordi i AKP-së

Kryetare dr.mr.Shukrije Statovci

Sekretari Gjeneral dr.Shpend Haxhibeqiri

Arkatari dr.Mustafe Kurmehaj

Anetaret tjere:

Prof.assoc.Afrim Blyta,

Dr.Shaban Mecinaj,

Dr.Sami Rexhepi,

Dr.Qemajl Dana,

Dr.Shkelzen Kadriu ,

Dr.Ismet Bardhoshi