GjakovëRegjioni I GjakovësEmri dhe Mbiemri ProfesioniInstitucioni Qyteti
1Dr.Mahmud LilaNeuropsikiaterPrivatGjakove
2Dr. Bleta KepuskaPsikiaterQSHMGjakove
3Dr.Ismet BardhoshiNeuropsikiaterPrivatGjakove
4Dr.Henrijeta PulaPsikiaterSp.PërgjithshëmGjakove
5Dr.Mentor RrukaNeuropsikiaterPrivatGjakove
6Dr.Agron KepuskaNeuropsikiaterSp.PërgjithshëmGjakove
7Dr.Zef KomaniPsikiaterSp.PërgjithshëmGjakove
8Dr.Agron ZajmiNeuropsikiaterSp.PërgjithshëmGjakove
9Dr.Ilir Grezda PsikiaterSp.PërgjithshëmGjakove
11Dr.Bekim RadoniqiPsikiatërSp.PërgjithshëmGakovë
10Dr.Rrezaarta SahitiPsikiater I FëmijëveSp.PërgjithshëmGjakove