Mitrovica

 

Regjioni I Mitrovicës   
 

Emri dhe Mbiemri Profesioni QSHM Mitrovicë Qyteti
1Dr.Azem Haliti Psikiatër QSHMMitrovice
2Dr.Shpend HaxhibeqiriPsikiatër Privat pol.Jeta Mitrovice
3Dr.Gani Shabani Neuropsikiater Privat pol.Omega Mitrovice
4Dr.Kujtim Prekazi Psikiater Privat pol.Kavaja Mitrovice