Qshm-Gjakovë

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR NË GJAKOVË

Qendra e Shëndetit Mendor në Gjakovë ka filluar punën më 1 janar të vitit 2001 dhe ka një hapësirë prej 800 metra katrorë. Stafi i kësaj qendre përbëhet nga një neuropsikiatër, dy këshilltarë psiko-social, një punëtor social dhe dymbëdhjetë infermierë.

Adresa:

Rr Londra p.n Gjakovë

Tel: 0390 322 456

Shtëpia për Integrim në Bashkësi

Që nga 1 shtatori i vitit 2002, në kuadër të QSHM-së në Gjakovë, funksionon edhe Shtëpia Integruese me kapacitet prej dhjetë shtretërish, në të cilën punojnë tetë infermierë.

Shtepia për Integrim. Tel: 0390 326 671