QSHM-Mitrovicë

QENDRA E SHËNDETIT MENDOR NË MITROVICË

Qendra e Shëndetit Mendor në Mitrovicë, ka filluar punën më 10 tetor 2002. Në këtë qendër punojnë: një specialist neuropsikiatër, dy psikologë të licencuar dhe gjashtëmbëdhjetë infermierë.

Adresa:

Rr. Bedri Hasani Iliride

Tel: 028 530 834

Email :drgsh93@yahoo.com

Shtëpia për Integrim në Bashkësi

Në kuadër të saj funksionon edhe Shtëpia Integruese, e cila ka filluar punën më 4 prill 2005.