Reparti i Psikiatrisë në Sp.e Përgjithshëm te Prizrenit “Dr.Daut Mustafa”

Në vitin 1985, në kuadër të Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit, hapet reparti i Neuropsikiatrisë, si repart i përbashkët i Neurologjisë dhe Psikiatrisë

Në vitin 2002 bëhet ndarja fizike e repartit të Neurologjisë dhe repartit të Psikiaterisë. Reparti i Psikiatrisë vendose në objekt të ri, ku gjendet edhe tani.

Reparti i Psikiatrisë ka 900 metra katror

Ka 20 shtretër 

Dy njësi të ndara: meshkuj dhe femra.

Ka edhe kujdesin intenziv psikiatrik me 4 shtretër

Ka hapësirat përcjellëse, dhoma e aktiviteteve dhe dhoma për terapi adekuate.

Nga viti 2018 funksion edhe Njësia e ndarë  fizike për TMM (Metadon) me shërbim ditor të pandëropererë, përfshirë edhe ditët e vikendit dhe ditët e festave, me program specifik.

Reparti ka 18 të punësuar, prej tyre: 5 mjekë specialistë psikatër, 12 infermier/e dhe 1 punëtor higjienist.

Reparti udhëhiqet nga: Shefi i repartit, Dr. Imet Poniku, psikiatër, dhe kryeinfermierja, Flurije Kryeziu.