Publikimet dhe Prezentimet

Publikimet nga Dr.sci.Nazmije Ibishi Musliu

Publikimet nga Prof.dr.Naim Fanaj

Publikimet nga Prof.drAfrim Blyta

Publikimet Prof.dr.Ferid Agani

Publikimet Dr.mr.Fahri Drevinja

Publikimet Dr.mr.Shukrije Statovci

Publikimet Dr.Jusuf Ulaj

Publikimet Dr.Shpend Haxhibeqiri

Publikimet Prof.dr.Mimoza Shahini

Prezentimet e punimeve shkencore të psikiatërve në konferenca nderkombëtare

Profesionistët nga SHSKUK prezantuan punimet shkencore në AEPFFA

Në kongresin e pestë të Asociacionit European të Psikiatrisë Forenzike të Fëmijëve
dhe Adoleshentëve((AEPFFA) të mbajtur nga data 10-13 maj 2016, në Porto të Portugalisë, u shënua një pjesëmarrje e suksesshme e profesionistëve nga Kosova.

Aty u prezantuan katër punime shkencore si prezantime gojore nga Dr. Naim Fanaj, drejtor i QSHM-SHIB në Prizren, nga Dr. Gani Halilaj, drejtor i Institutit Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, Dr. Fahri Drevinja dhe Dr. Shpend Haxhibeqiri, psikiatër në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës.

Punimet kishin të bënin me vlerësimin e nevojave të shëndetit mendor të adoleshentëve që kryejnë vepra delinkuente.

Poashtu, Kosova pritet të bëhet anëtare e këtij asociacioni profesionistë, për këtë u lobua edhe përmes vendeve anëtare të Bordit drejtues, siç ishte rasti me prof. dr. Klaus Schmeck nga Zvicra.

Me këtë rast u premtua se do kemi shumë shpejtë një njoftim lidhur me vendimin e këtij bordi.

Si element ndihmues ishte edhe fakti se profesionistët nga Kosova kanë qenë pjesëmarrës në 5 kongreset e deritanishme me anë të punimeve të tyre shkencore që u vlerësua shumë edhe në takimet tjera bilaterale me anëtarët tjerë të bordit të EFCAP.

Me respekt,

Psikiatria forenzike dhe psikiatria në burgje në mes të mjeksisë dhe ligjit

Valbona Blakaj Ramadani

Forensic Psychiatry and Prison Psychiatry between Medicine and Law-Hotel Gorica, Ohrid, Macedonia, October 13-15, 2016

Tema : Legal aspects of the functioning of the Kosovo Forensic Psychiatry

EPA-2017 Florence Italy

WPA Co-sponsored  6th Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting- ”Psychiatry and Mental Health in 21st Century ” in Ohrid, Macedonia

prof.dr Naim Fanaj