Të tjerëtEmri dhe Mbiemri ProfesioniInstitucioni Qyteti
1Dr.Arif JahiuNeuropsikiaterSHKKLipjan
2Dr.Fejzullah NebiuPsikiatërAmbulanca QytetitPreshevë